Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість!
Про ДП "Рівнестандартметрологія"
   - історія
   - контакти та структура
Метрологія
Сертифікація
   - сертифікація СУ
   - сертифікація
     продукції та послуг
Оцінка відповідності технічним регламентам
Науково-технічний центр
   - попоредження про вилучення ТУ
   - перевіряння технічних умов
Випробувальний центр
   - технічний огляд транспортних засобів
Системи управління якістю
Фонд нормативних документів
Обласна дегустаційна комісія
Семінари
Законодавча база
Конкурси
Публікації у ЗМІ
Державні закупівлі
Зворотній зв'язок
Публічна інформація
Запобігання корупції

Запобігання та виявлення корупції

Фахівець з питань запобігання та виявлення корупції є уповноваженою особою підприємства, що здійснює заходи з питань запобігання та виявлення корупції в ДП «Рівнестандартметрологія». Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства.

    Завданням фахівця з питань запобігання та виявлення корупції є:

  • участь у реалізації державної антикорупційної політики;
  • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
  • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;
  • проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;
  • участь в інформаційному і науково-аналітичному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

З інформацією про факти, що мають ознаки корупційних правопорушень, надати зауваження та пропозиції стосовно роботи працівників підприємства із запобігання і протидії корупції, реалізації антикорупційного законодавства тощо, Ви можете звернутися до уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції ДП «Рівнестандартметрологія»:

Контакти: Тангиян Ольга Олександрівна

тел. (0362) 26-38-93

e-mail: zakon@csmc.rv.ua

Документи ДП"Рівнестандартметрологія" з запобігання корупції

Наказ "Пpo зaтвердження Антикорупційної програми ДП "Рівнестандартметрологія"

Антикорупційна програма ДП"Рівнестандартметрологія"

Перелік основних актів антикорупційного законодавства

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV.

Кодекси

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

Закони України

Про засади запобігання і протидії корупції (закон втратив чинність, крім положень, щодо фінансового контролю , які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держаи або місцевого самоврядування , на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014 , ВВР. 2014, № 49, ст.2056 з урахуванням змін, внесених Законом № 198-VII від 12.02.15) від 07.04.11 № 3206-VІ.

«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» ( від 14.10.2014 року № 1699-VII);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (від 14.10.2014 № 1701-VII);

«Про запобігання корупції» ( від 14.10.2014 р. № 1700-VII);

25.01.2015 року набирає чинності Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»( від 14.10.2014 р. № 1698-VII);

«Про очищення влади» (від 14.10.2014№ 1700-VII)

Укази Президента України

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (від 05.10.11 № 964/2011, покладено тимчасово на Мін’юст функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, доручено підготувати законодавчі та підзаконні акти з реалізації вказаного Закону).

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки (від 21.10.11 № 1001/2011, затверджено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки).

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (від 25.01.2012 № 33/2012).

Постанови Кабінету Міністрів України

Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією (від 02.06.03 № 828, здійснюється підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за запобігання та протидію корупції на базі Національної академії внутрішніх справ. Замовником навчання є Нацдержслужба).

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення (від 12.10.11 № 1072, відповідно до статті 22 Закону керівники органів державної влади, органу місцевого самоврядування повинні інформувати Нацдержслужбу про звільнення з посади осіб, яких за рішенням суду притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення).

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям (від 16.11.11 № 1195, установлена процедура передачі особами, уповноваженими на виконання функцій державі, дарунків, отриманих ними як подарунків державі чи відповідній громаді або установі, організації. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, має його передати органові протягом місяця).

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (від 11.01.12 № 16, декларації зберігаються у кадрових підрозділах в особових справах. Згідно із статтею 12 Закону відомості, зазначені у декларації, зокрема, членів Уряду оприлюднюються протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади).

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (від 08.02.12 № 64, бланк декларації, який складається з 10 сторінок, заповнюють і подають шляхом роздрукування або копіювання його на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону, включаючи примітку).

Про введення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (від 11.07.2013 № 484, введено посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики).

Питання запобігання та виявлення корупції (від 04.09.13 № 706, затверджено Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, з 1 січня 2010 р. в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції).

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (від 04.12.13 № 949).

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики України (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки. Постанова КМУ від 29.04.2015 № 265

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (від 06.07.11 № 642-р, запроваджено обов'язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування).

Накази міністерств та відомств

Наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».

Наказ Головдержслужби від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.10 за № 1089/18384.

Наказ Нацдержслужби України від 26.12.11 № 86 «Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації».

Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 28/20341).

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.12 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, зареєстрований в Мін’юсті 26 березня 2012 р. за № 449/20762.

Порядок надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затверджений спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 26 січня 2012 року № 12/152/5;

Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 вересня 2013 року № 2055/5/1153 "Про національну систему оцінки рівня корупції";

33028 м.Рівне, вул. Замкова, 31. тел./факс (0362)26-38-93, E-mail: poshta@csmc.rv.ua

Copyright © 2004-2011, ДП "Рівнестандартметрологія"

Web masters: Hrihoriy Balashov & Valeriy Kalendar

Поновлено: 23.03.2015