Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість!
Про ДП "Рівнестандартметрологія"
   - історія
   - контакти та структура
Метрологія
Сертифікація
   - сертифікація СУ
   - сертифікація
     продукції та послуг
Оцінка відповідності технічним регламентам
Науково-технічний центр
   - попоредження про вилучення ТУ
   - перевіряння технічних умов
Випробувальний центр
   - технічний огляд транспортних засобів
Системи управління якістю
Фонд нормативних документів
Обласна дегустаційна комісія
Семінари
Законодавча база
Конкурси
Публікації у ЗМІ
Державні закупівлі
Зворотній зв'язок
Публічна інформація
Запобігання корупції

Перелік нормативних документів,
які надійшли в фонд НД ДП "Рівнестандартметрологія"
у вересні 2011 року

Позначення документа Назва (українська) Дата надання
чинності
1 ДСТУ 2161:2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначання здатності до біологічного розкладання аніонних поверхнево-активних речовин 2011-07-01
2 ДСТУ 2972:2010 Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування 2011-07-01
3 ДСТУ 3537:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму рідини 2011-07-01
4 ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту азоту i сирого протеїну 2011-07-01
5 ДСТУ 7212:2011 Метрологія. Державна схема для засобів вимірювальної техніки площинного кута 2011-06-01
6 ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування) 2011-08-01
7 ДСТУ 7231:2011 Метрологія. Перетворювачі та компаратори термоелектричні еталонні. Методика повірки (калібрування) 2011-08-01
8 ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту 2011-08-01
9 ДСТУ ISO 2171:2009 Зернові, бобові та продукти їхнього помелу. Визначення загальної золи методом озолювання (ISO 2171:2007, IDT) 2011-01-01
10 ДСТУ ISO 4226:2008 Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання (ISO 4226:1993, IDT) 2011-01-01
11 ДСТУ ISO 9073-11:2010 Матеріали текстильні. Методи випробування нетканних матеріалів. Частина 11. Визначення стікання (ISO 9073-11:2002, IDT) 2012-01-01
12 ДСТУ EN 380:2008 Лісоматеріали конструкційні. Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження (EN 380:1993, IDT) 2010-01-01
13 ДСТУ EN 1773:2009 Матеріали текстильні. Тканини. Визначення довжини й ширини (EN 1773:1996, IDT) 2011-01-01
14 ДСТУ ENV 13759:2008 Меблі побутові для сидіння. Методи випробувань для визначення довговічності механізмів нахилу і/або відкидання та механізмів трансформування відкидних диванів-ліжок (ENV 13759:2000, IDT) 2011-01-01
15 ДСТУ ІЕС 60584-2:2007 Перетворювачі термоелектричні. Частина 2. Допуски (IEC 60584-2:1982, IDT) 2009-01-01
16 ДСТУ ІЕС60584-3:2007 Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Пoдовжувальні та компенсаційні проводи. Допуски та системи ідентифікації (IEC 60584-3:1989, IDT) 2009-01-01
17 ДСТУ ІЕС 61000-4-16:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних завад у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц (IEC 61000-4-16:2002, IDT) 2009-01-01
18 ДСТУ ІЕС 61000-4-17:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом (IEC 61000-4-17:2002, IDT) 2009-01-01
19 ДСТУ БВ.2.6-144:2010 Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови (ГОСТ 28042-89, MOD) 2011-07-01
20 ДСТУ БВ.2.7-238:2010 Плити бетонні тротуарні. Технічні умови (ГОСТ 17608-91, MOD) 2011-07-01
21 ДК 016:2010 Книга 1 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) 2012-01-01
22 ДК 016:2010 Книга 2 Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) 2012-01-01

Інформаційний покажчик стандартів №7 2011

33028 м.Рівне, вул. Замкова, 31. тел./факс (0362)26-38-93, E-mail: poshta@csmc.rv.ua

Copyright © 2004-2011, ДП "Рівнестандартметрологія"

Web masters: Hrihoriy Balashov & Valeriy Kalendar

Поновлено: 21.09.2011