Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість!
Про ДП "Рівнестандартметрологія"
   - історія
   - контакти та структура
Метрологія
Сертифікація
   - сертифікація СУ
   - сертифікація
     продукції та послуг
Оцінка відповідності технічним регламентам
Науково-технічний центр
   - попоредження про вилучення ТУ
   - перевіряння технічних умов
Випробувальний центр
   - технічний огляд транспортних засобів
Системи управління якістю
Фонд нормативних документів
Обласна дегустаційна комісія
Семінари
Законодавча база
Конкурси
Публікації у ЗМІ
Державні закупівлі
Зворотній зв'язок
Публічна інформація
Запобігання корупції

МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Заступник директора
Кориневська Тетяна Віталіївна
к. 507 (2-й поверх), тел. (0362) 63-43-76

Одним з основних напрямків діяльності ДП "Рівнестандартметрологія" є метрологія. Адже через забезпечення єдності і достовірності вимірювань метрологія є необхідною передумовою виробництва якісної та безпечної продукції, захисту життя та здоров'я громадян, охорони навколишнього середовища, обліку матеріальних та енергетичних ресурсів, торгівельно-комерційних операцій.

  Законодавчою основою у сфері метрології є Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність", керуючись яким метрологічний центр ДП "Рівнестандартметрологія" проводить:

 • повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);
 • калібрування ЗВТ;
 • вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
 • атестацію випробувального та допоміжного обладнання;
 • метрологічну експертизу документації;

З метою координації робіт пов'язаних з забезпеченням єдності вимірювань, здійснення контролю в метрологічних підрозділах, впроваджено та сертифіковано систему управління якістю у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2009.

Метрологічну діяльність здійснюють 46 висококваліфікованих фахівців, в тому числі 37 державних повірників, 3 аудитора з метрології.

Для виконання метрологічних робіт та послуг на законних засадах Держспоживстандартом України в грудні 2009 року проведено чергове уповноваження метрологічних підрозділів ДП "Рівнестандартметрологія".

  За результатами уповноваження було отримано:

 • свідоцтво № ПК 026-2009 від 07.12.2009р. на проведення повірки (калібрування) ЗВТ;
 • свідоцтво № ДК 021-2009 від 07.12.2009р на проведення державних контрольних випробувань ЗВТ;
 • свідоцтво № В 024-2009 від 07.12.2009р на проведення вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

У 2014 році калібрувальна лабораторія Метрологічного центру ДП «Рівнестандартметрологія» отримала Атестат акредитації, виданий Національним агентством з акредитації на право калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2006 згідно галузі акредитації.

На сьогоднішній день Метрологічний центр оснащений сучасним еталонним обладнанням: 578 вихідний та робочих еталонів, 3 пересувних лабораторії та 21 стаціонарна повірочна лабораторія, які об'єднують 125 робочих місць - в повній мірі забезпечують повірку засобів вимірювальної техніки згідно галузі уповноваження по 11 видам вимірювань, зокрема:

- відділ метрологічного забезпечення № 1

01 вимірювання геометричних величин;
02 вимірювання механічних величин;
03 вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовин

- відділ метрологічного забезпечення № 2:

03 вимірювання параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовин;
04 вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
05 вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин;
06 температурні та теплофізичні вимірювання;
07 вимірювання часу та частоти;
08 вимірювання електричних та магнітних величин;
09 радіотехнічні та радіоелектронні вимірювання;
11 оптико-фізичні вимірювання;
12 вимірювання характеристик іонізуючих випромінень та ядерних констант.

Щорічно підприємства та організації області надають на повірку, калібрування, атестацію понад 220 тис. одиниць засобів вимірювальної техніки.

Для забезпечення потреб підприємств і організацій області за останні 5 років освоєно нові види робіт з повірки та метрологічної атестації понад 40 типів сучасних засобів вимірювань для обліку енергетичних та матеріальних ресурсів для забезпечення діяльності галузі охорони здоров'я та довкілля. Саме з цією метою галузь метрології центру інвестовано понад 1 млн.грн., що дозволило оновити еталонну та матеріальну базу, забезпечити автоматичний контроль за кліматичними умовами необхідними для виконання метрологічних робіт та впровадити сучасні інформаційні технології.

Наявна технічна база дозволяє проводити державні контрольні випробування ЗВТ виробництва ТзОВ "Фірма Самгаз Рівне", ВАТ "Рівненський радіотехнічних завод", ПП "Фірма Валеан і К", атестацію допоміжного та випробувального обладнання, метрологічну експертизу нормативної та проекційної документації, що в повній мірі дозволяє забезпечити потреби суб'єктів господарювання регіону в галузі метрології.

33028 м.Рівне, вул. Замкова, 31. тел./факс (0362)26-38-93, E-mail: poshta@csmc.rv.ua

Copyright © 2004-2011, ДП "Рівнестандартметрологія"

Web masters: Hrihoriy Balashov & Valeriy Kalendar

Поновлено: 30.08.2011