Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість!
Про ДП "Рівнестандартметрологія"
   - історія
   - контакти та структура
Метрологія
Сертифікація
   - сертифікація СУ
   - сертифікація
     продукції та послуг
Оцінка відповідності технічним регламентам
Науково-технічний центр
   - попоредження про вилучення ТУ
   - перевіряння технічних умов
Випробувальний центр
   - технічний огляд транспортних засобів
Системи управління якістю
Фонд нормативних документів
Обласна дегустаційна комісія
Семінари
Законодавча база
Конкурси
Публікації у ЗМІ
Державні закупівлі
Зворотній зв'язок
Публічна інформація
Запобігання корупції

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП "Рівнестандартметрологія"

ДП “Рівнестандартметрологія” оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства за 2021 рік (надалі Конкурс).

Метою проведення Конкурсу є визначення на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства.

У Конкурсі можуть приймати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 1. Інформація про Підприємство:
  Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації,
  метрології та сертифікації», засноване на державній власності, належить до сфери управління
  Міністерства економіки України та є державним комерційним підприємством.
  Не належить до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес.
  Платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ.
  КВЕД (основний): 71.20 Технічні випробування і дослідження.
  Юридична та фактична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31.
  Контактна інформація: 0985709705, 1987pruct@gmail.com
 2. Завдання для обов’язкового аудиту фінансової звітності
  Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Замовника за 2021 звітний рік з
  метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображена достовірно,
  в усіх суттєвих аспектах фінансових стан Замовника на 31.12.2021 р., та його фінансові
  результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Національних Положень
  (стандартів) бухгалтерського обліку.
 3. Документи, що подаються учасником у складі конкурсної пропозиції:
  1. Довідка в довільній формі про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».
  2. Довідка в довільній формі про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше трьох аудиторів, відомості про яких наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
  3. Копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
  4. Довідка в довільній формі в якій вказано що керівник та працівники не є пов’язаними особами з Підприємством, не мають близьких родичів, що є працівниками Підприємства, відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг для Підприємства.
  5. Довідка в довільній формі про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.
  6. Проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.
  7. Копії документів, що підтверджують проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).
  8. Тривалість прийому пропозицій суб’єктів аудиторської діяльності до 28.02.2022 року.
 4. Порядок проведення конкурсу з відбору субєктів аудиторської діяльності для надання послуг з обовязкового аудиту фінансової звітності
  Державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
 5. Прозорі та недискримінаційні критерії з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

33028 м.Рівне, вул. Замкова, 31. тел./факс (0362)62-05-64, E-mail: poshta@csmc.rv.ua

Copyright © 2004-2022, ДП "Рівнестандартметрологія"

Web masters: Hrihoriy Balashov & Valeriy Kalendar

Поновлено:23.02.2022