Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість!
Про ДП "Рівнестандартметрологія"
   - історія
   - контакти та структура
Метрологія
Сертифікація
   - сертифікація СУ
   - сертифікація
     продукції та послуг
Оцінка відповідності технічним регламентам
Науково-технічний центр
   - попоредження про вилучення ТУ
   - перевіряння технічних умов
Випробувальний центр
   - технічний огляд транспортних засобів
Системи управління якістю
Фонд нормативних документів
Обласна дегустаційна комісія
Семінари
Законодавча база
Конкурси
Публікації у ЗМІ
Державні закупівлі
Зворотній зв'язок
Публічна інформація
Запобігання корупції

Види випробувань:

Харчова продукція та продовольча сировина:

 • визначення фізико-хімічних показників згідно НД на вид продукції;
 • визначення вмісту консервантів (бензоату натрію, сорбінової кислоти);
 • визначення токсичних елементів (свинець, кадмій, цинк, мідь, миш'як, ртуть, олово, залізо);
 • визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів;
 • визначення вмісту мікотоксинів;
 • визначення вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90;
 • визначення мікробіологічних показників;
 • визначення жирно-кислотного складу олійно-жирових продуктів;
 • визначення транс-ізомерів в жирових продуктах;
 • визначення мікродомішок у алкогольних напоях та спирті методом ГХ;

Будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, запірної арматури та труб:

 • визначення сумарно-ефективної питомої активності і питомої активності ПРН: калій – 40, радій – 226, торій - 232;
 • визначення питомої активності радіонуклідів: цезій – 137, стронцій - 90;
 • визначення показників зовнішнього вигляду, розмірів, відхилення форми, маси виробів та густини;
 • визначення міцності на стиск, згин та розтяг;
 • визначення стиранності та морозостійкості;
 • визначення водопоглинання, вологопоглинання, вологості та водонепроникності;
 • визначення зернового складу, лещадності, вмісту пиловидних часток та глини в грудках, дробильності, міцності удару на копрі, електропровідності;
 • визначення часу висихання, умовної в'язкості, міцності зчеплення, тріщиностійкості;
 • визначення зносостійкості, коефіцієнта лінійного розширення, термічної стійкості, хімічної стійкості та зносостійкості;
 • визначення міцності на розтяг, межі текучості, тимчасового опору розриванню та подовження;
 • визначення тріщиностійкості, жорсткості та міцності при контрольному навантаженні;
 • визначення ефективності добавок;
 • визначення якості зварних з'єднань ультразвуковим методом;
 • визначення якості та товщини покриття;
 • визначення вад та дефектів обробки, міцності клейових та зубчастих з'єднань;
 • визначення гідравлічного опору, випробувального тиску, міцності корпусу, осьового навантаження, герметичності, умовного проходу;
 • визначення опору удару за методом падаючого вантажу, зміни довжини і зовнішнього вигляду після прогрівання, герметичності з'єднань, осьової жорсткості, стійкості до дії внутрішнього гідростатичного тиску та інше.

Непродовольчі товари:

Тютюн та тютюнові вироби:

 • визначення розмірів;
 • визначення вологи;
 • визначення токсичних елементів;
 • визначення пестицидів:
 • хлорорганічних;
 • синтетичних пиретроїдів;
 • фосфорорганічних;
 • визначення радіонуклідів стронцію;
 • визначення радіонуклідів цезію;

Мийні засоби:

 • визначення водневого показника (рН) ;
 • визначення масової частки хлоридів;
 • визначення піноутворювальної здатності;
 • визначення загальної забрудненості мікроорганізмами;
 • виявлення Staphylococcus aureus;
 • облік вмісту дріжджів і виявлення Candida albicaus;
 • виявлення Pseudomonas. aeruginosa;
 • виявлення бактерій Escherichia coli;
 • визначення колоїдної стабільності;
 • визначення термостійкості;
 • визначення масової частки жирних кислот в перерахунку на номінальну вагу 100г;
 • визначення масової частки содопродуктів в перерахунку на Na2O;
 • визначення температури затвердіння жирних кислот;
 • визначення масової частки хлористого натрію;
 • визначення нерозчинних домішок у воді;
 • визначення масової частки вільного лугу;
 • визначення суми неомиляємих речовин і неомиляємого жиру;
 • визначення йодного числа жирних кислот, виділених із мила;
 • визначення органолептичних показників;
 • визначення водневого показника (рН) ;
 • визначення здатності піноутворення.

Косметичні засоби та засоби гігієни:

 • визначення водневого показника (рН) ;
 • визначення масової частки вуглекислого кальцію і магнію;
 • визначення масової частка суми важких металів;
 • визначення пінного числа;
 • визначення загальної забрудненості мікроорганізмами;
 • виявлення Staphylococcus aureus;
 • облік вмісту дріжджів і виявлення Candida albicaus;
 • виявлення Pseudomonas. aeruginosa;
 • виявлення бактерій Escherichia coli;
 • визначення масової частки гліцерину
 • визначення масової частки води і летких речовин;
 • визначення масової частки загального і зв'язаного лугу;
 • визначення колоїдної стабільності, термостабільності;
 • визначення масової частки моноетилового ефіру.

Добрива ,торф, торфосуміші та грунтосуміші:

 • визначення масової частки вологи і сухого залишку;
 • визначення масової частки золи;
 • визначення масової частки амонійного азоту;
 • визначення масової частки загального і нітратного азоту;
 • визначення масової частки загальних і водорозчинних фосфатів та ступінь конверсії;
 • визначення показників активності водневих іонів, густина рідких добрив, масова частка нерозчинного у воді залишку, в'язкість;
 • визначення масової частки калію;
 • визначення гранулометричного складу;
 • визначення розсипчастості;
 • визначення вмісту органічної речовини;
 • визначення засміченості.

Посуд:

 • визначення відповідності посуду зразку-еталону за зовнішнім виглядом, комплектності, якістю зборки, оздоблення;
 • визначення номінальної та повної місткості посуду;
 • визначення стійкості до корозії;
 • визначення міграції міді, цинку, свинцю;
 • визначення міграції бору, хрому, фтору, нікелю;
 • визначення розмірів пухирців та чужорідних включень;
 • визначення параметрів, типів, форми, оцінка зовнішнього вигляду, дефектів, лінійних розмірів;
 • визначення термостійкості;
 • визначення опору внутрішнього тиску;
 • визначення водостійкості тари;
 • визначення номінальної місткості по рівню заповнення пляшки;
 • визначення наявності оксидно-металічного покриття пляшки;
 • визначення якості внутрішньої поверхні пляшки;
 • визначення стійкості декоративного покриття до дії лугу;
 • визначення місткості посуду;
 • визначення кислотостійкості;
 • Визначення сумарно - ефективної питомої активності і питомої активності природних радіонуклідів;

  калій - 40

  радій - 226

  торій – 232

 • контроль хімічної стійкості внутрішньої поверхні тари;
 • визначення паралельності торця вінчика горловини до дна пляшки;
 • визначення відхилення центра горловини від осі пляшки;
 • визначення товщини стінки;
 • випробування на тепло - і холодостійкість.

Насіння:

 • чистота і відхід насіння;
 • домішки насіння інших рослин.;
 • схожість та енергія проростання і здатності проростання насіння;
 • життєздатність насіння;
 • вологість насіння;
 • маса 1000 насінин;
 • зараженість шкідниками хлібних запасів.

Електрообладнання:

 • Випробування показників безпеки (електробезпеки, механічні та інші вимоги);
 • конструкція, маркування, клас безпеки;
 • напруга живлення, параметри мережі живлення;
 • параметри заземлення (занулення);
 • опір ізоляції;
 • міцність ізоляції (випробування підвищеною напругою);
 • струм витоку;
 • випробування в ненормальному режимі роботи;
 • шляхи витоку, повітряні зазори, товщина ізоляції;
 • геометричні розміри обладнання та окремих його частин;
 • зусилля відкривання окремих частин, зусилля натиску на органи керування;
 • рівень звукової потужності, звукового тиску, шумові характеристики;
 • рівень вібрації;
 • температура робочої поверхні та органів керування;
 • освітленість органів керування;
 • повітря робочої зони, вміст пилу та шкідливих речовин, швидкість руху повітря.

33028 м.Рівне, вул. Замкова, 31. тел./факс (0362)26-38-93, E-mail: poshta@csmc.rv.ua

Copyright © 2004-2007, ДП "Рівнестандартметрологія"

Web masters: Hrihoriy Balashov & Valeriy Kalendar

Поновлено: 20.02.2017